1. De klacht van de klant of trainers worden schriftelijk (per email) ingediend bij Zomer & Cornelissen met een ingevuld klachtenformulier, waarin door de indiener de aard van de klacht, de motivatie om deze in te dienen en de mogelijke oplossing wordt genoteerd. Klachtenformulier is te downloaden vanaf de website van Zomer & Cornelissen (www.zomer-cornelissen.nl). Alle schriftelijke communicatie vindt steeds plaats via email ( ).

  2. De ontvanger van de klacht reageert binnen twee weken schriftelijk (per email) met een bevestiging van ontvangst en een herbevestiging van deze klachtenprocedure. Wij kunnen (a) de klacht gegrond verklaren en zeggen dan toe deze in behandeling te nemen of (b) de klacht ongegrond verklaren. In het geval van (a) zijn er twee mogelijkheden: of we stellen voor in een persoonlijke ontmoeting met elkaar te overleggen, of we zeggen toe binnen twee weken na deze ontvangstbevestiging met een schriftelijke, inhoudelijke reactie te komen. Mocht dit om enige reden niet lukken dan krijgt u binnen twee weken bericht met daarin vermeld het tijdstip van reactie.

  3. Zodra de indiener van de klacht deze schriftelijke inhoudelijke reactie van ons heeft ontvangen, heeft  hij/zij vier weken de tijd om hierop schriftelijk te reageren, dan wel met een voorstel tot overleg.

  4. Zodra wij de reactie van de indiener van de klacht hebben ontvangen, zullen wij binnen twee weken reageren met een schriftelijke, inhoudelijke reactie, dan wel met een voorstel tot overleg.

  5. De indiener van de klacht geeft binnen twee weken na onze laatste schriftelijke, inhoudelijke reactie schriftelijk aan of deze naar tevredenheid is opgelost. In dat geval sluiten wij het dossier.

  6. Als de indiener van de klacht aangeeft dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan geeft hij/zij dit binnen een week aan. Wij geven dan vervolgens binnen een week aan of we het dossier aan een onafhankelijke derde voorleggen.

  7. Als dit laatste het geval is, dan wordt de klacht aan een onafhankelijke derde voorgelegd: de Stichting E-court. Deze zal middels mediation dan wel arbitrage voor beide partijen zorgen voor een bindende uitspraak. Hiermee is de klachtbehandeling definitief afgerond en wordt het dossier gesloten.

  8. Afgehandelde klachten worden voor een periode van 1 jaar bewaard in het daarvoor bestemde dossier.

 

Download hier het klachtenformulier

bottom b

Interesse?

Wilt u weten wat we voor de ontwikkeling van uw organisatie kunnen doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Indien u niet akkoord gaat kunt u het formulier niet sturen

Contactgegevens

Zomer & Cornelissen
Email:
kvK Tilburg 18077779

Petri Cornelissen
Email:
Mobiel: 06 46436944

Peter Zomer
Email:
Mobiel: 06 46436943